Technik CDR

Szkolenie prowadzone w języku polskim, stacjonarne
z wykorzystaniem platformy
e-learningowej.

Szkolenie można odbyć
w trybie jednodniowym bądź zintegrowane ze szkoleniem Analityk CDR – 5 dni.

Szczegóły
Szczegóły szkolenia:
 • Crash Data Retrieval System
 • Poziom: Technik/Użytkownik
 • Czas szkolenia: 5 godzin + 2 godziny (część praktyczna/odczyt danych)
 • Tryb szkolenia: Stacjonarne z wykorzystaniem platformy E-learning
 • Szkolenie rekomendowane dla początkujących. Kwalifikacje niezbędne do uczestnictwa w szkoleniu: podstawowa znajomość techniki motoryzacyjnej, podstawowa umiejętność obsługi komputera, minimum podstawowa znajomość języka angielskiego – oprogramowanie BOSCH wyłacznie w jęyku angielskim
Certyfikat
 • Po pozytywnym zaliczeniu quizu on-line i wykonaniu dwóch odczytów otrzymasz certyfikat CDR User (Użytkownik CDR).
Zagadnienia omawiane
podczas szkolenia:
 • Wstęp do CDR
 • Terminologia i skróty
 • Zaczynamy obsługę CDR
 • Przygotowanie odczytu
 • Podłączanie CDR
 • Przeprowadzenie odczytu
 • Pobranie oprogramowania CDR
Narzędzia potrzebne
podczas szkolenia
 • Laptop z dostępem wifi.
 • Windows 7 lub nowsze
 • Zainstalowane oprogramowanie
 • Bosch CDR – w trakcie szkolenia
Zdobyte kompetencje
 • Zrozumienie podstawowych zasad odczytu CDR
 • Umiejętność rozwiązania podstawowych kłopotów z podłączeniem i problemów z oprogramowaniem
 • Identyfikacja odczytanych zdarzeń
 • Wykonanie odczytu przy pomocy CDR

Analityk CDR

4-dniowe szkolenie dla osób, które w swojej pracy będą dokonywały analizy danych odczytanych przy pomocy systemu Bosch CDR.

Aby przystąpić do szkolenia należy pozytywnie ukończyć szkolenie Technik CDR.

Szczegóły
Szczegóły szkolenia:
 • Crash Data Retrieval System
 • Poziom: Analityk CDR
 • Czas szkolenia: 32 godzin – 4 dni
 • Tryb szkolenia: Stacjonarne z wykorzystaniem platformy E-learning
 • Szkolenie rekomendowane dla rzeczoznawców, biegłych i rekonstruktorów a także policji.
 • Kwalifikacje niezbędne do uczestnictwa w szkoleniu: ukończone szkolenie Technik CDR, znajomość techniki motoryzacyjnej, umiejętność obsługi komputera, minimum podstawowa znajomość języka angielskiego – oprogramowanie BOSCH wyłącznie w języku angielskim.
Certyfikat EuDarts Group
 • Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu on-line otrzymasz certyfikat CDR Analyst (Analityk CDR).
Zagadnienia omawiane
podczas szkolenia:
 • Wprowadzenie
 • Wyjaśnienie funkcji modułów kontrolnych: ECU, ESP, SRS
 • Architektura sieci, protokół CAN, dystrybucja komunikatów
 • Wyjaśnienie funkcji i sposobu działania modułu poduszek powietrznych
 • Odczytanie danych przedwypadkowych (Pre-crash capturing)
 • Zdarzenia typu Deployment vs. Non-deployment
 • Wyjaśnienie zdarzeń wielokrotnych typu Deployment i Non- deployment
 • Obliczanie wartości Delta-V
 • Odczyt danych, komunikacja, protokół, translacja
 • Przepisy NHTSA 49 CFR część 563, norma SAE-J1698, proponowane przepisy europejskie
 • Ograniczenia danych – ogólnie
 • Ograniczenia danych – szczegółowo
 • Problemy podczas ekstrakcji danych ze zdemontowanych sterowników
 • Walidacja danych, porównanie z uszkodzeniami fizycznymi
 • Rozmiar ogumienia, poślizg koła, poślizg hamowania, sprzężenie hydrauliczne
 • Pęd, energia
 • Przykłady praktyczne
Narzędzia potrzebne
podczas szkolenia
 • Laptop z dostępem wifi.
 • Windows 7 lub nowsze
 • Zainstalowane w trakcie szkolenia oprogramowanie Bosch CDR
Zdobyte kompetencje
 • Umiejętność interpretacji odczytanych z pojazdu danych wypadkowych i powiązania ich z innymi danymi zebranymi na miejscu zdarzenia.
 • Umiejętność identyfikacji krytycznych i kluczowych informacji z raportów CDR.
 • Możliwość oceny wiarygodności i dokładności odczytanych informacji.
 • Umiejętność opisu systemu EDR i wyników analizy przed sądem w czasie prowadzenia sporów

Szczegóły organizacyjne

Szkolenie będzie prowadzone w języku polskim przez certyfikowanego
trenera CDR i eksperta CDR w Crash Data Poland.

Wszelkie materiały szkoleniowe otrzymają Państwo w języku polskim.

TYP SZKOLENIA
CZAS TRWANIA
DODATKOWE INFORMACJE

Technik CDR – szkolenie stacjonarne
z wykorzystaniem platformy E-learning

1 dzień

Do ceny szkolenia należy doliczyć pobyt w hotelu.

Szkolenie Analityk CDR (dla osób, które ukończyły szkolenie Technik CDR)

4 dni

Dla uczestników szkolenia cena za pokój 1 os – ok 300 zł /dobę. Dokładna cena zostanie potwierdzona w terminie późniejszym.

Szkolenie zintegrowane Technik/Analityk CDR

5 dni

Rezerwacji miejsca w hotelu dokona Crash Data w chwili rezerwacji i opłacenia szkolenia przez uczestnika.

Termin realizacji

do potwierdzenia po zebraniu grupy

Liczba uczestników w grupie:

min. 12 – max. 18

Miejsce szkolenia:

do potwierdzenia