Prowadzimy certyfikowane szkolenia z zakresu:

Szkolenia są prowadzone w oparciu o materiały przygotowane przez EuDarts. Wszystkie materiały dostępne są w języku polskim i na bieżąco aktualizowane.

 

Europejska wersja szkolenia przygotowana jest pod potrzeby naszego rynku w oparciu o europejskie regulacje i legislację. Szkolenie zawiera  przykłady głównie z rynku europejskiego z uwzględnieniem kilku przykładów z USA.

Lista cerytyfikowanych Techników i Analityków przeszkolonych przez nas w Polsce.

 

Szkolenie – Technik CDR

Szkolenie prowadzone w języku polskim, stacjonarne z wykorzystaniem platformy e-learningowej.

Szkolenie można odbyć w trybie jednodniowym badź zintegrowane ze szkoleniem Analityk CDR – 5 dni.

 

Szkolenie składa się z części teoretycznej i praktycznej.

Szczegóły szkolenia:

 

 • Crash Data Retrieval System
 • Poziom: Technik/Użytkownik
 • Czas szkolenia: 5 godzin + 2 godziny (część praktyczna/odczyt danych)
 • Tryb szkolenia: Stacjonarne z wykorzystaniem platformy  E-learning
 • Szkolenie rekomendowane dla początkujących.
 • Kwalifikacje niezbędne do uczestnictwa w szkoleniu: podstawowa znajomość techniki motoryzacyjnej, podstawowa umiejętność obsługi komputera, minimum podstawowa znajomość języka angielskiego – oprogramowanie BOSCH wyłacznie w jęyku angielskim

Narzędzia potrzebne podczas szkolenia

 • Laptop z dostępem wifi.
 • Windows 7 lub nowsze
 • Zainstalowane oprogramowanie Bosch CDR – w trakcie szkolenia

Zagadnienia omawiane podczas szkolenia:

 • Wstęp do CDR
 • Terminologia i skróty
 • Zaczynamy obsługę CDR
 • Przygotowanie odczytu
 • Podłączanie CDR
 • Przeprowadzenie odczytu
 • Pobranie oprogramowania CDR

Certyfikat

 • Po pozytywnym zaliczeniu quizu on-line i wykonaniu dwóch odczytów otrzymasz certyfikat CDR User (Użytkownik CDR).

Zdobyte kompetencje

 • Zrozumienie podstawowych zasad odczytu CDR
 • Umiejętność rozwiązania podstawowych kłopotów z podłączeniem i problemów z oprogramowaniem
 • Identyfikacja odczytanych zdarzeń
 • Wykonanie odczytu przy pomocy CDR

Szkolenie - Analityk CDR

4-dniowe szkolenie dla osób, które w swojej pracy będą dokonywały analizy danych odczytanych przy pomocy systemu Bosch CDR.

Aby przystąpic do szkolenia należy pozytywnie ukończyć szkolenie Technik CDR.

Szczegóły szkolenia:

 

 • Crash Data Retrieval System
 • Poziom: Analityk CDR
 • Czas szkolenia: 32 godziny -4 dni
 • Tryb szkolenia: Stacjonarne z wykorzystaniem platformy  E-learning
 • Szkolenie rekomendowane dla rzeczoznawców, biegłych i rekonstruktorów a także policji.
 • Kwalifikacje niezbędne do uczestnictwa w szkoleniu: ukończone szkolenie Technik CDR, znajomość techniki motoryzacyjnej, umiejętność obsługi komputera, minimum podstawowa znajomość języka angielskiego – oprogramowanie BOSCH wyłacznie w jęyku angielskim

 

Narzędzie potrzebne podczas szkolenia

 • Laptop z dostępem wifi.
 • Windows 7 lub nowsze
 • Zainstalowane oprogramowanie Bosch CDR – w trakcie szkolenia

Zagadnienia omawiane podczas szkolenia:

 • Wprowadzenie
 • Wyjaśnienie funkcji modułów kontrolnych: ECU, ESP, SRS
 • Architektura sieci, protokół CAN, dystrybucja komunikatów
 • Wyjaśnienie funkcji i sposobu działania modułu poduszek powietrznych
 • Odczytanie danych przedwypadkowych (Pre-crash capturing)
 • Zdarzenia typu Deployment vs. Non-deployment
 • Wyjaśnienie zdarzeń wielkrotnych typu Deployment i Non- deployment
 • Obliczanie wartości Delta-V
 • Odczyt danych, komunikacja, protokół, translacja
 • Przepisy NHTSA 49 CFR część 563, norma SAE-J1698, proponowane przepisy europejskie
 • Ograniczenia danych – ogólnie
 • Ograniczenia danych – szczegółowo
 • Problemy podczas ekstrakcji danych ze zdemontowanych sterowników
 • Walidacja danych, porównanie z uszkodzeniami fizycznymi
 • Rozmiar ogumienia, poślizg koła, poślizg hamowania, sprzężenie hydrauliczne
 • Pęd, energia
 • Przykłady praktyczne

Certyfikat EuDarts Group:

 

 • Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu on-line otrzymasz certyfikat CDR Analyst (Analityk CDR).

Zdobyte kompetencje:

 • Umiejętność interpretacji odczytanych z pojazdu danych wypadkowych i powiązania ich z innymi danymi zebranymi na miejscu zdarzenia.
 • Umiejętność identyfikacji krytycznych i kluczowych informacji z raportów CDR.
 • Możliwość oceny wiarygodności i dokładności odczytanych informacji.
 • Umiejętność opisu systemu EDR i wyników analizy przed sądem w czasie prowadzenia sporów

Zintegrowane szkolenie Technik/Analityk CDR

5-dniowe szkolenie dla osób, które w swojej pracy będą dokonywały odczytu i analizy danych elektronicznych odczytanych przy pomocy systemu Bosch CDR.

Szczegóły szkolenia:

 • Crash Data Retrieval System
 • Poziom: Technik/Użytkownik i Analityk CDR
 • Czas szkolenia: 37 godzin + 2 godziny (część praktyczna/odczyt danych) – 5 dni
 • Tryb szkolenia: Stacjonarne z wykorzystaniem platformy  E-learning
 • Szkolenie rekomendowane dla rzeczoznawców, biegłych , rekonstruktorów i funkcjonariuszy policji
 • Kwalifikacje niezbędne do uczestnictwa w szkoleniu: podstawowa znajomość techniki motoryzacyjnej, umiejętność obsługi komputera, minimum podstawowa znajomość języka angielskiego – oprogramowanie BOSCH wyłacznie w jęyku angielskim

Narzędzia potrzebne podczas szkolenia

 • Laptop z dostępem wifi.
 • Windows 7 lub nowsze
 • Zainstalowane oprogramowanie Bosch CDR – w trakcie szkolenia

 

Zdobyte kompetencje

 • Zrozumienie podstawowych zasad odczytu CDR
 • Umiejętność rozwiązania podstawowych kłopotów z podłączeniem i problemów z oprogramowaniem
 • Identyfikacja odczytanych zdarzeń
 • Wykonanie odczytu przy pomocy CDR
 • Umiejętność interpretacji odczytanych z pojazdu danych wypadkowych i powiązania ich z innymi danymi zebranymi na miejscu zdarzenia.
 • Umiejętność identyfikacji krytycznych i kluczowych informacji z raportów CDR.
 • Możliwość oceny wiarygodności i dokładności odczytanych informacji.
 • Umiejętność opisu systemu EDR i wyników analizy przed sądem w czasie prowadzenia sporów.

Zakres materiału omawianego podczas szkolenia

 • Całośc materiału ze szkoleń Technik CDR i Analityk CDR

Certyfikaty

 • Szkolenie zakończone jest quizem on-line po zakończeniu części 1 – Technik CDR i egzaminem on-line w ostatnim dniu szkolenia. Po pozytywnym zaliczeniu otrzymasz certyfikat CDR User (Użytkownik CDR) i certfikat CDR Analyst (Analityk CDR).

Szczegóły organizacyjne

Szkolenie będzie prowadzone w języku polskim przez certyfikowanego trenera CDR i eksperta CDR w Crash Data Poland.

 

Wszelkie materiały szkoleniowe otrzymają Państwo w języku polskim.

Termin realizacji:

do potwierdzenia po zebraniu grupy

 

Liczba grup szkoleniowych:

1 grupa

 

Liczba dni szkoleniowych:

5 dni

 

Liczba uczestników w grupie:

min. 12 – max. 18

 

Miejsce szkolenia:

do potwierdzenia

TYP SZKOLENIA CZAS TRWANIA
Technik CDR – szkolenie stacjonarne z wykorzystaniem platformy E-learning 1 dzień
Szkolenie Analityk CDR (dla osób, które ukończyły szkolenie Technik CDR) 4 dni
Szkolenie zintegrowane Technik/Analityk CDR 5 dni

Do ceny szkolenia należy doliczyć pobyt w hotelu.

 

Dla uczestników szkolenia cena za pokój 1 os – ok 300 zł /dobę. Dokładna cena zostanie potwierdzona w terminie późniejszym.

 

Rezerwacji miejsca w hotelu dokona Crash Data w chwili rezerwacji i opłacenia szkolenia przez uczestnika.

Potrzebujesz kontaktu