Analityk

Szkolenie CDR Data – Analityk.

4-dniowe szkolenie dla osób, które w swojej pracy będą dokonywały analizy danych odczytanych przy pomocy systemu Bosch CDR.

Aby móc skorzystać ze szkolenia należy ukończyć 1-dniowe szkolenie CDR Technik. Zwykle szkolenie dla Techników odbywa się w dniu poprzedzającym, tak aby uczestnicy mogli w łatwy sposób połączyć oba kursy.

Podczas szkolenia rekonstruktorzy i biegli otrzymują pełną wiedzę z zakresu funkcjonowania samochodowego systemu EDR Event Data Recorder jego funkcji i komponentów; historii i ewolucji EDR jak również uczy rozszerzonej interpretacji danych umożliwiających przełożenie danych z raportów CDR na rekonstrukcję konkretnego zdarzenia.

Europejska wersja szkolenia przygotowana jest pod potrzeby naszego rynku w oparciu o europejskie regulacje i legislację i zawiera głównie przykłady z rynku europejskiego z uwzględnieniem kilku przykładów z USA.

Praca na szkoleniu prowadzona jest w oparciu o policyjne doświadczenia w pracy z CDR – braliśmy udział w ponad 40 sprawach sądowych. Stąd nasze szkolenie daje rekonstruktorom i biegłym umiejętności przekazania pozyskanych informacji nieprofesjonalistom w dziedzinie motoryzacji, wyjaśnienia zawartości raportu CDR w kontekście danej sprawy i zidentyfikowania kluczowych i krytycznych dla danego przypadku informacji jak również oceny wiarygodności i dokładności tych informacji.

Czego nauczysz się podczas szkolenia

 • Jak interpretować odczytane z pojazdu dane wypadkowe w powiązaniu z innymi danymi zebranymi z miejsca zdarzenia.
 • Jak identyfikować krytyczne i kluczowe informacje z raportów CDR.
 • Jak ocenić wiarygodność i dokładność odczytanych informacji.
 • Jak opisać system EDR przed sądem w czasie prowadzenia sporów.

Zakres materiału omawianego podczas szkolenia

 • Wprowadzenie
 • Wyjaśnienie funkcji modułów kontrolnych: ECU, ESP, SRS, czujników
 • Wyjaśnienie: Architektura sieci, protokół CAN, dystrybucja komunikatów
 • Wyjaśnienie funkcji i sposobu działania modułu poduszek powietrznych
 • Odczytanie danych przedwypadkowych (Pre-crash capturing)
 • Zdarzenia typu Deployment vs. Non-deployment
 • Wyjaśnienie zdarzeń wielkrotnych typu Deployment i Non- deployment
 • Obliczanie wartości Delta-V
 • Odczyt danych, komunikacja, protokół, translacja
 • Przepisy NHTSA 49 CFR część 563, norma SAE-J1698, proponowane przepisy europejskie
 • Ograniczenia danych, ogólnie
 • Ograniczenia danych, szczegółowo
 • Problemy podczas ekstrakcji danych ze zdemontowanych sterowników
 • Walidacja, porównanie z uszkodzeniami fizycznymi
 • Rozmiar ogumienia, poślizg koła, poślizg hamowania, sprzężenie hydrauliczne
 • Pęd, energia
 • Przykłady praktyczne

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie

 • Szkolenie przeznaczone jest dla wykwalifikowanych rekonstruktorów wypadków i biegłych.
 • Dla osób, które ukończyły 1-dniowe szkolenie CDR Technik.
 • Przed rozpoczęciem szkolenia należy przejść krótki kurs wstępny on-line.

Metoda szkoleniowa

Szkolenie mam charakter stacjonarny. Zakres szkolenia obejmuje część teoretyczną i ćwiczenia praktyczne. Szkolenie zakończone jest pisemnym egzaminem.

Narzędzie potrzebne podczas szkolenia 

 • Laptop z dostępem wifi.
 • Windows 7 lub nowsze.
 • Zainstalowane oprogramowanie Bosch CDR.

Jeśli szkolenie odbywa się w wybranym przez Twoją firmę miejscu niezbędny będzie dostęp do internetu. Test końcowy odbywa się on-line.

Terminy szkoleń 

Szkolenia odbywają się w różnych terminach na terenie Europy. Możemy również przeprowadzić szkolenie w wybranym przez klienta miejscu dla grup 14-20 uczestników.

EUDARTS wspiera uczestników szkolenia w rozwiązywaniu przyszłych problemów.

Dzięki wykorzystaniu tradycyjnych metod rekonstrukcji wypadków takich jak aplikacje do obliczeń bezwładnościowych, delta V, główny wektor siły (PDOF), dopuszczalność dowodów w sprawie jako podstawy naszego szkolenia Certyfikowany CDR Analityk jest naturalnym rozszerzeniem szkolenia CDR Technik jak również rozszerzeniem wachlarza umiejętności rekonstruktora wypadków drogowych.

EUDARTS oferuje również szczegółowe szkolenie i wsparcie w wykorzystaniu systemu BOSCH CDR w rekonstrukcji przebiegu zdarzenia. Obecnie szkolenie CDR Analityk obejmuje najnowszą wiedzę z zakresu danych wypadkowych z takich europejskich marek pojazdów jak: GM, Chrysler, Toyota, Honda, Nissan, Mazda, Suzuki, BMW, Volvo i inne.