Najszybszy
na rynku zdalny
odczyt danych

W oparciu o dane odczytane przy pomocy CDTerminal
przygotowujemy specjalistyczne raporty i ekspertyzy
dla Towarzystw Ubezpieczeniowych, Organów Procesowych,
Rzeczoznawców i Klientów Indywidualnych.

Nasza Oferta

Towarzystwa
Ubezpieczeniowe

Sprawdź

Rzeczoznawcy
i Biegli

Sprawdź

Organy
Procesowe

Sprawdź

Klienci
Indywidualni

Sprawdź

Odczyt danych

Zdalnie w miejscu postoju pojazdu, miejscu zdarzenia.
W laboratorium po zdemontowaniu sterowników z pojazdu.

CDTerminal

Integralna część CDSystem służąca do zdalnego odczytu danych diagnostycznych i EDR.

Raporty weryfikują

Zakres uszkodzeń.
Prędkość przedwypadkową.
Cechy identyfikacyjne pojazdu.
Stopień i moment wystąpienia niesprawności systemów.