Organy
procesowe

Dostarczamy i zabezpieczamy dane, które są ważnym materiałem dowodowym
w sprawach karnych i cywilnych. W przypadkach, dla których brak świadków zdarzenia
lub niezbędnych dowodów dostarczamy ich, odczytując zapisy sterowników i ustalając korelacje tych zapisów z uszkodzeniami w pojeździe. Dostarczamy zeznań „elektronicznego świadka”

Wsparcie i doświadczenie ekspertów z branży

Nasz zespół tworzą Technicy i Analitycy odczytu danych z wieloletnim doświadczeniem. Na bieżąco rozwijają swoją wiedzę o najnowsze rozwiązania w branży i współpracują nad budową nowych narzędzi do odczytu. Pracują z nami również biegli sądowi z zakresu odczytu danych i rekonstrukcji wypadków drogowych.

Elektroniczny świadek

Korzystamy z technologii, która umożliwia zbadanie korelacji pomiędzy uszkodzeniami w pojeździe i opisem zdarzenia. Elektroniczny świadek dostarcza nam niezbitych dowodów i miarodajnych danych do oceny w trudnych i złożonych sprawach.

Pewność i bezpieczeństwo danych

Dysponujemy technologią umożliwiającą bezpieczny odczyt i transfer danych do systemu centralnego CDSystem. Nad bezpieczeństwem systemu czuwa nasz partner strategiczny Softax.

Koncentrujemy nasze działania wokół dowodów mogących mieć decydujący wpływ na rozwiązanie sprawy karnej. Dostarczamy raporty i analizy z interpretacją danych, umożliwiając jednocześnie rzetelne odtworzenie zdarzeń drogowych.